Milieu en sociale verantwoordelijkheid

We zijn een familiebedrijf. Daar liggen onze wortels, daar komen we vandaan. Daarom nemen wij onze verantwoordelijkheid om te zorgen voor onze familieleden, onze partners, onze klanten, de mensen die onze producten gebruiken en de planeet die wij allen als thuis delen. Als deel van onze wereldwijde Viessmann familie werken we allemaal aan het realiseren van ons bedrijfsdoel: 

To co-create living spaces for generations to come

Als fabrikant van koeloplossingen creëren we samen veilige omgevingen voor gevoelige goederen zoals levensmiddelen en medicijnen en maken we activiteiten mogelijk die bijdragen tot het welzijn van mensen. Met onze volledige levenscyclusondersteuning dragen wij als één Viessmann-familie bij aan een duurzame toekomst en aan het behoud van onze planeet. 

Viessmann food retail - fruits

Onze klimaatdoelen

Als Viessmann Group hebben we onszelf wetenschappelijk onderbouwde klimaatdoelstellingen opgelegd. Hiervoor hebben we twee wereldwijd erkende normen gebruikt - het Greenhouse Gas Protocol en het Science Based Targets initiatief - om ervoor te zorgen dat ons proces in overeenstemming is met de klimaatwetenschap. Als resultaat hebben we vastgesteld dat de CO2-voetafdruk van Refrigeration Solutions vandaag 257,6 kt CO2e bedraagt.

Zoals aangekondigd in ons eerste Viessmann Klimaatrapport willen we nu onze eigen emissies met minstens 48% in absolute termen en onze indirecte emissies stroomopwaarts en stroomafwaarts met minstens 55% verminderen (zowel tegen 2030 als in vergelijking met 2019).

Water

Klik hier voor meer informatie in onze duurzaamheidsbrochure

Sustainability Brochure I Viessmann

Of lees hier meer over de duurzaamheid van de Viessmann Group.

Viessmann Sustainability - footprint

We nodigen u uit om meer te weten te komen over wat we bij Viessmann Refrigeration Solutions doen om ons doel te bereiken en een duurzame toekomst na te streven.