Bedrijfsinformatie

Uitgever:  Viessmann Refrigeration Solutions Benelux B.V.
Nijverheidsweg-Noord 60-94
NL-3812 PM Amersfoort
Netherlands


Tel: +31 85 018 7460
E-mail: info-ref-nl@viessmann.com

Registratie rechtbank: HRB 5647
BTW-ID: NL 859479791 B01 

De websites van Viessmann werden samengesteld met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Viessmann kan evenwel niet garanderen dat de verstrekte informatie volledig vrij is van fouten en nauwkeurig is. Viessmann wijst elke aansprakelijkheid van de hand voor schade die rechtstreeks of niet rechtstreeks voortvloeit uit het gebruik van Viessmann-websites voor zover deze schade niet het gevolg is van opzet of schuldig verzuim van de kant van Viessmann. 

Viessmann behoudt zich het recht voor om de inhoud van zijn sites naar eigen goeddunken op willekeurige tijdstippen en zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. 

De websites van Viessmann bevatten koppelingen naar andere websites. Viessmann is niet aansprakelijk voor de bescherming van de gegevens of de inhoud op deze websites.