Copyright

© Viessmann Refrigeration Solutions Benelux B.V.

Alle rechten voorbehouden. Teksten, tekstfragmenten, illustraties en animaties zijn auteursrechtelijk beschermd. Deze informatie mag enkel worden gebruikt met voorafgaande toestemming van Viessmann Refrigeration Benelux B.V. Indien niet anders aangeduid zijn alle merktekens op websites van Viessmann beschermd door het merkenrecht. 

De websites van Viessmann werden samengesteld met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Viessmann kan evenwel niet garanderen dat de verstrekte informatie volledig vrij is van fouten en nauwkeurig is. Viessmann wijst elke aansprakelijkheid van de hand voor schade die rechtstreeks of niet rechtstreeks voortvloeit uit het gebruik van Viessmann-websites voor zover deze schade niet het gevolg is van opzet of schuldig verzuim van de kant van Viessmann.

De websites van Viessmann bevatten koppelingen naar andere websites. Viessmann is niet aansprakelijk voor de bescherming van de gegevens of de inhoud op deze websites. 

Viessmann behoudt zich het recht voor om de inhoud van zijn website zonder voorbehoud, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. 

Viessmann is niet aansprakelijk voor de gegevensbeschermingsstrategie of voor de inhoud van websites die gelinkt zijn aan de Viessmann website.